Annika, PT & Strength Coach. Annika, PT & Strength Coach.

2018-03-02
Grupprummet bokat för PT
v.10
måndag   9 - 12 
tisdag      17:30 - 20:30
onsdag    9:30 - 10:30, 17:30 - 18:30
torsdag    9 - 12, 18:30 - 19:30
fredag      8:30 - 9:30
v.11
måndag   9 - 12
tisdag      18:30 - 20:30
onsdag    17:30 - 19:30
torsdag    9 - 12 & 18:30 - 19:30

Schemat fastslås på fredagar för nästkommande veckas tider. 
/Annika

2017-11-07
Ommöblering
För att Du som medlem skall kunna nyttja all träningsutrustning även när grupper/PT är på plats i gruppsalen så flyttar vi ut utrustning. Receptionen plockas bort och utrymmet nyttjas som träningsyta istället. Alltså mer plats för träning!